Къонахий, къонахий,
Стогалла ма йохка,
Къонахий, къонахий,
Цхьаъ хила Іай, аьхка.

 

Цхьаъ хила дорцехь а,
Хьоькхучу мохехь а,
Шаьш цІаро марцахь а,
Харцоно лацахь а.

 

Цхьаъ хила безамехь,
Цхьаъ хила тешамехь,
Цхьаъ хила хьовзамехь,
Цхьаъ хила эшамехь.

 

Цхьаъ хила къовсамехь,
Цхьаъ хила ловзарехь,
Вайн нохчийн хІусамехь
Оьзда гуо хьовзорехь.

 

Цхьаъ хила Іовжамехь,
Буьрсачу инзарехь.
Стогалла яц рожехь,
Стогалла – шен зилехь.

 

Къонахий, къонахий,
Стогаллех ма доха!
Къонахий, къонахий,
Дог хила шун довха!

 

... Читать дальше »

Просмотров: 187 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

Алахьа, ДегIаста,
Хьо муха Iийрa,
Тхох яьлла, тхо доцуш,
Iийжирий кийра?
Хьох девлча, тхан санна,
БIаьрзе а хилла,
И айхьа мел дечух
Куьг дIа а тилла?

 

Алахьа, ДегIаста,
Малх хьуна горий?
Моьттарий хьуна хьуо
Ерриге гIорий?
Шелоно, цу дарцо
Сел дера кхерсташ,
ГIаддайна, дуьне а
Бодане лесташ?

 

Алахьа, ДегIаста,
Самукъадаккха
Хьайн лозу, Iийжа дог
Кхин малхадаккха, —
ХIумма а дарий хьан
ХIара ду ала,
Хьайн дийнах хьо теша,
Кханенга яла?

 

Жоп доцу и хеттарш
Ца дер ас хьоьга, —
Тоьар ду хьоьх девлча
ХIоьттинарг тхоьга!
Хьо тхоьга хьежна-кх,
Хьо лаьтташ хилла-кх,
Тоьар ду ахь динарг, -
Изаъ ду г1иллакх. ... Читать дальше »

Просмотров: 216 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

Вовшашна вай ца гун зама ю, алий,
Вай бинчу бартана дагца шекьялий,
Эрна ма йожалахь боккхачу бале –
Шеконе диллинарг шеллуш ду, хьуна.

Безамо кхохкийна, юьхь басо хуьйцуш,
Мерзачу дешнашца матто дог дуьйцуш,
КIайн дуьне дицдина, вовшашка хьуьйсуш,
Вайша мел дийцинарг соьца ду, хьуна.

Эшамаш бицбина, веха со вахарх,
Зезагийн бошмашкахь заманаш яхарх,
ХIуьрлаIа мехкарша суна гош бахарх –
Хьуна бен сан дагахь меттиг бац, хьуна.

РегIа малх тевжича, цIен басар кхетта,
Iаьршан йист хIоьттича, ша хазахетта,
Седано болийча лаьтта бIаьрг бетта –
Хьегаро хьовзавой, гатлуш ву, хьуна.

Вахар дац, боцуш дерг дегнашна кхача:
Даима юьхь тIехь ду кхоларан тача,
Iалашо хьалха гац, воьдуш тIекхача,
Дегнашка кхачалург – безам бу, хьуна.

Безамехь шалхонаш тарло ма мотта,
Безамах ловзучарна юххе ма хIотта,
Даима Iийжа дIовш кийра ма дотта, ... Читать дальше »

Просмотров: 288 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

Къаналлин къоьжачу
регIан буьххьера
Къоналлин тогIешка
хьоьжуш со Iа.
Дахкарх чекх малх санна,
хенан кIоргера
Леллачийн сурт хIутту,
деллалой, схьа.

Къаьсттина къегаш го
суьйренан суьрташ:
Эшаршца бирзина
балхара нах,
Iоьхуш цIа хьаьлхинчу
хьайбанийн гурташ,
Малх-нуьро лепайо
момсаран ах.

Шовданийн кортошка
кIентий гуллора.
Забарийн, ловзарийн
гIоттура гIов.
Мехкарша (къайлаха)
хиш Iенадора,
Шовдане бийлар шайн
далийта сов.

Безамаш вай хIетахь,
бийца эхь хеташ,
Догучу дегнашкахь
лечкъабора.
Амма вай хIетта а,
малх бузуш, кхеташ,
Вовшийн ган «бехказло»
хIоттайора.

Дехачу лекхарал
кIеззиг ца лору ... Читать дальше »

Просмотров: 163 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

close