Хийла нохчийн кIант
Гена аренгахь
Iилла вити ахь,
Маьлхан кIайн дуьне.
Хийла нохчийн йоI
Латта гIевленгахь
ДIайижий-кха ахь,
Маьлхан кIайн дуьне.
Гена аренгахь,
Латта гIевленгахь,
Маьлхан кIайн дуьне.

Уьш шайн дахаро
Мичахь хьистина,
Ала, дийца ахь,
Маьлхан кIайн дуьне.
Къаьхьа дарий уьш
Дарцо цистина.
Диц ма делахь и,
Маьлхан кIайн дуьне.
Уьш ца хьистина,
Дарцо цистина,
Маьлхан кIайн дуьне.

Церан безамаш
Лаьтто хуьйдина.
Хаьий хьуна и,
Маьлхан кIайн дуьне?
Церан марзонаш
Воно хедийна.
Хаьий хьуна и,
Маьлхан кIайн дуьне?
Вуоно хедийна,
Лаьтто хуьйдина,
Маьлхан кIайн дуьне.

Уьш ... Читать дальше »

Просмотров: 20 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 09 Июня 2020 | Комментарии (0)

Къонахий, къонахий,
Стогалла ма йохка,
Къонахий, къонахий,
Цхьаъ хила Іай, аьхка.

 

Цхьаъ хила дорцехь а,
Хьоькхучу мохехь а,
Шаьш цІаро марцахь а,
Харцоно лацахь а.

 

Цхьаъ хила безамехь,
Цхьаъ хила тешамехь,
Цхьаъ хила хьовзамехь,
Цхьаъ хила эшамехь.

 

Цхьаъ хила къовсамехь,
Цхьаъ хила ловзарехь,
Вайн нохчийн хІусамехь
Оьзда гуо хьовзорехь.

 

Цхьаъ хила Іовжамехь,
Буьрсачу инзарехь.
Стогалла яц рожехь,
Стогалла – шен зилехь.

 

Къонахий, къонахий,
Стогаллех ма доха!
Къонахий, къонахий,
Дог хила шун довха!

 

... Читать дальше »

Просмотров: 14 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

Алахьа, ДегIаста,
Хьо муха Iийрa,
Тхох яьлла, тхо доцуш,
Iийжирий кийра?
Хьох девлча, тхан санна,
БIаьрзе а хилла,
И айхьа мел дечух
Куьг дIа а тилла?

 

Алахьа, ДегIаста,
Малх хьуна горий?
Моьттарий хьуна хьуо
Ерриге гIорий?
Шелоно, цу дарцо
Сел дера кхерсташ,
ГIаддайна, дуьне а
Бодане лесташ?

 

Алахьа, ДегIаста,
Самукъадаккха
Хьайн лозу, Iийжа дог
Кхин малхадаккха, —
ХIумма а дарий хьан
ХIара ду ала,
Хьайн дийнах хьо теша,
Кханенга яла?

 

Жоп доцу и хеттарш
Ца дер ас хьоьга, —
Тоьар ду хьоьх девлча
ХIоьттинарг тхоьга!
Хьо тхоьга хьежна-кх,
Хьо лаьтташ хилла-кх,
Тоьар ду ахь динарг, -
Изаъ ду г1иллакх. ... Читать дальше »

Просмотров: 14 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

Вовшашна вай ца гун зама ю, алий,
Вай бинчу бартана дагца шекьялий,
Эрна ма йожалахь боккхачу бале –
Шеконе диллинарг шеллуш ду, хьуна.

Безамо кхохкийна, юьхь басо хуьйцуш,
Мерзачу дешнашца матто дог дуьйцуш,
КIайн дуьне дицдина, вовшашка хьуьйсуш,
Вайша мел дийцинарг соьца ду, хьуна.

Эшамаш бицбина, веха со вахарх,
Зезагийн бошмашкахь заманаш яхарх,
ХIуьрлаIа мехкарша суна гош бахарх –
Хьуна бен сан дагахь меттиг бац, хьуна.

РегIа малх тевжича, цIен басар кхетта,
Iаьршан йист хIоьттича, ша хазахетта,
Седано болийча лаьтта бIаьрг бетта –
Хьегаро хьовзавой, гатлуш ву, хьуна.

Вахар дац, боцуш дерг дегнашна кхача:
Даима юьхь тIехь ду кхоларан тача,
Iалашо хьалха гац, воьдуш тIекхача,
Дегнашка кхачалург – безам бу, хьуна.

Безамехь шалхонаш тарло ма мотта,
Безамах ловзучарна юххе ма хIотта,
Даима Iийжа дIовш кийра ма дотта, ... Читать дальше »

Просмотров: 16 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

Къаналлин къоьжачу
регIан буьххьера
Къоналлин тогIешка
хьоьжуш со Iа.
Дахкарх чекх малх санна,
хенан кIоргера
Леллачийн сурт хIутту,
деллалой, схьа.

Къаьсттина къегаш го
суьйренан суьрташ:
Эшаршца бирзина
балхара нах,
Iоьхуш цIа хьаьлхинчу
хьайбанийн гурташ,
Малх-нуьро лепайо
момсаран ах.

Шовданийн кортошка
кIентий гуллора.
Забарийн, ловзарийн
гIоттура гIов.
Мехкарша (къайлаха)
хиш Iенадора,
Шовдане бийлар шайн
далийта сов.

Безамаш вай хIетахь,
бийца эхь хеташ,
Догучу дегнашкахь
лечкъабора.
Амма вай хIетта а,
малх бузуш, кхеташ,
Вовшийн ган «бехказло»
хIоттайора.

Дехачу лекхарал
кIеззиг ца лору ... Читать дальше »

Просмотров: 13 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 08 Июня 2020 | Комментарии (0)

Сегодня Союз Писателей ЧР получил 500 экземпляров книги Умара Гайсултанова, в которую включены повести «Александр Чеченский» и «Болат-г1ала йожар». Общий объём издания 384 стр.

Это уже восьмая книга в серии «Классики Чеченской литературы»

 

Просмотров: 28 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 04 Июня 2020 | Комментарии (0)


 

Шуьнехь Дош
(Дагаев Валиде)


«Къонаха мила ву?
И меллалц веха?» -
Хаьттира ахь соьга
Шуьнехь Iаш вай.
- Дерриг а дуьне ду
Къонахчун меха!
ХIар дуьне-м къонахийн
Белшаш тIехь дай!

Ламанца дин лелац,
Ца хилча ленаш,
Уьш кхачаделлачохь
Соцуш бу дин…
Иштта бу къонахий,
ХIар дуьне латтош.
Къонахий дIабевлча –
Духур ду и!

Къонаха – дахаран
Синпхенийн мерз бу!
Къонаха – дуьненан
ГIайгIанийн шад!
Цо ларйо дахаре
Вайн йолу марзо!
Къонаха – пха кхосса
Дуьйлина Iад!

Къонаха вехийца
Даймехкан сийнна,
Даймехкан сий лардеш,
Вала и ле!
Ле иза, кхин ваха
Ца лууш сана,
Ленвоцчу сийлалле
Кховдаеш цIе!

Ца лууш ца ле и
Вайначул ваха,
И вайна, махкана
Хьалхара ле.
ХIар дуьне мел деха,
Къонахий ... Читать дальше »

Просмотров: 21 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 03 Июня 2020 | Комментарии (0)

Ломан дукъара схьахьаьжначу малхо набарна тевжина юрт, партал ха хорцуьйтуш, денйира. Цуьнан экъа дикка йохъялаза яра – алун зIаьнарш шаьш а ма-ярра самацайовларна. Меллаша, тебаш, ша Iемина некъ тоьгуш, гIара–тата доцуш, говза тир йоккхуш, маьлхан чархо керла коч тийгира керлачу денна. ХIинца дегI хецначу ховхачу зIаьнарша а шен болх болийра – ирча гIенаш шеца идош, хаза гIенаш самахна дуьтуш, хIора коре хIуьттуш, нур-серлонах мел боккхура.

Дуьххьара и мел баркаллийца схьаийцира зевнечу олхазарша.

Буса сахиллалц тхих декхаш серладевллачу диттийн гIа-патарша, хьогалла йойуш дисинчу тхин буьртагийн куьзганашкахь зIаьнарша лоьцура.

Оцу хаза бертаяханчу тийналлина юкъагIоьртира шурин кIеж етташ аьчкан чийлако еко зевне вота. Шурин дарцо айбинчу чопалахь хIуьтту лоппаргаш дешех кхалош, жовхIарех лепош, гуонаха хьаьвзира хIинца кхоччуш аьрхаевлла маьлхан кIорнеш.

Исбаьхьчу зезагийн кортийн кIужалша а, стоьмийн зазаша а, баьццарчу бецан па ... Читать дальше »

Просмотров: 19 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 01 Июня 2020 | Комментарии (0)

Ас жайна яздина…


Ас жайна яздина,

схьагарехь, бовш болчу маттахь.

Цхьайолу шеконаш, цхьадика! –

хье а лой йогIу.

Ас жайна яздина,

схьагарехь, леш болчу маттахь,

и гуттар хирг хиларх

шеквала дага ца догIуш.

 

Ас жайна яздина.

Цхьа пайда боцуш довр дац и:

Чуьрк къахко дика ду,

вохвеллехь, хир ду мох тоха.

Луъург де цу жайнах.

ца йичахьана цхьа харцо:

Мел оьгIазваханчо

сан жайна, «герз» дай, ма тоха.

 

Ас дина йозанаш, –

шаьш дарна бовш болчу маттахь! –

КъинтIерадовла там бу суна,

цхьа хьесап дина:

Ас жайна яздарца, –

яздинехь а леш болчу маттахь! –

Сайн ненан маттана, дош дижа,

Маьлхан каш дитна.

Абдулаев Леча ... Читать дальше »

Просмотров: 20 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 01 Июня 2020 | Комментарии (0)

В 2020-ом году при финансовой поддержке Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» издан сборник сказок, стихов и басен для детей «Радуга-дуга» (Бос-сетта стелаIад) на чеченском языке. Книга объемом 605 страниц вышла тиражом 1000 экземпляров.

 

Сборник включает 22 авторов:

Аболханов Хьаким

Абубакарова Петамат

Арсанукаев Муса

Ахмадов Муса

Ахматукаев Адам

Бакриева Сима

Бексултанов Муса 

Гелагаев Сайд-Мохьмад 

Дакаев Саидбек

Джабраилова Азман 

Ирисханова Земфира

Ирисханов Имран  ... Читать дальше »

Просмотров: 24 | Добавил: kanta_ibr | Дата: 01 Июня 2020 | Комментарии (0)

« 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 »
close