22:09
Аьрзу Банжин

Б1аьсте

Х1умма​ дац​ б1аьстенан​ 1уьйренал​ хаза!

Ойлано​ тахана​ хецна​ сан​ заза!

Доьлуш​ ду, к1ажьоьхуш, 1аламан​ дог!

Са​ цхьанхьа​ д1аг1ерта, ийало​ ког!..

Х1умма​ дац​ б1аьстенан​ 1уьйренал​ хаза!

Кхул​ хаза​ хир​ яц - кх​ мел​ кечъярх​ а​ база!

Когах​ сан​ тахана​ тийсало​ ког,

Д1ахотта​ сихвелла цу дагах​ дог!

 

Просмотров: 34 | Добавил: kanta_ibr | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
close